Monday, 16 May, 2022 UTC


Summary

My Vinyl Collection open app ↗️
Općenito o projektu
Cilj ovog projekta je stvaranje web aplikacije ”My Vinyl Collection” koja će služiti kao mjesto na kojem će korisnici, koji su zainteresirani, ljubitelji ili kolekcionari vinila, pronalaziti nove vinile, prodavati, kupovati ili razmjenjivati vinile s drugima. U planu nam je olakšati korisnicima traženje tako da korištenjem njihove lokacije prikazujemo oglase u njihovoj blizini.
Arhitektura i dizajn sustava
Za izradu projekta su korišteni:
  • sustav PostgreSQL (za upravljanje relacijskom bazom podataka),
  • programski jezik Java i razvojni okvir Spring Boot (backend),
  • programski jezik JavaScript i razvojni okvir React (frontend).
Odabrano razvojno okruženje je IntelliJ, a za deploy je korištena cloud platforma Heroku. Arhitektura sustava temelji se na MVC (Model-View-Controller) obrascu koji funkcionira na načelu dizajna SoC (Separation of Concerns).
GitHub
View Github